DOŚWIADCZENIE BOŻEJ BLISKOŚCI

Bóg jest zawsze blisko człowieka. Więcej nawet  – w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy (Dz 17,28). Ale nie zawsze odczuwamy Jego bliskość. Częściej raczej wierzymy czy nawet wiemy, że na pewno jest blisko, niż ten fakt[…]

Kontynuuj czytanie …

CHRZEŚCIJANIN PRZEDSZKOLAKIEM?

CHRZEŚCIJANIN PRZEDSZKOLAKIEM? Kazanie z Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego – 8.05.2016 Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53 Jeśli się nie staniecie przedszkolakami, nie będziecie prawdziwymi chrześcijanami! – zdanie to brzmi jak słowa samego Jezusa, ale słowami Jezusa bynajmniej[…]

Kontynuuj czytanie …

Z ŁASKI BOŻEJ PRZEZNACZENI

Z ŁASKI BOŻEJ PRZEZNACZENI Kazanie z 5. Niedzieli Wielkanocnej – 24.04.2016 Dz 14,21-27; Ps 145; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35 Gdy mówimy na przykład: „Dzięki Bogu dotarliśmy szczęśliwie na miejsce!” lub „łaska Boska, że to się[…]

Kontynuuj czytanie …

SAKRAMENT MIŁOSIERDZIA

EUCHARYSTIA SAKRAMENTEM MIŁOSIERDZIA Kazanie z Wielkiego Czwartku – 24.03.2016 Wj 12,1-8.11-14; Ps 116B ; 1Kor 11,23-26;  J 13,1-15; Znamy dobrze przysłowie: „Zastaw się a postaw się!” W myśl jego treści często człowiek jest gotów – zwłaszcza[…]

Kontynuuj czytanie …

DAR BOŻY CZY SZATAŃSKA POKUSA

DAR BOŻY CZY SZATAŃSKA POKUSA Homilia z Wigilii Zesłania Ducha Świętego – 11.06.2011 Dz 2,1–11/ Ps 104/ 1 Kor 12,3b–7.12–13/ J 20,19–23 Pragnienie wielkości, które człowiek w sobie odkrywa i próbuje realizować jest niewątpliwie Bożym[…]

Kontynuuj czytanie …