ZBIERANIE PLONÓW, OFIARA I UCZTA

ZBIERANIE PLONÓW, OFIARA I UCZTA
Kazanie z 21. Niedzieli Zwykłej – 25.08.2019

Iz 66,18–21; Hbr 12,5–7.11–13; Łk 13,22–30

Plon, jaki przynosi praca człowieka, to nie tylko osiągnięcie zamierzonego efektu podejmowanego wysiłku. To coś o wiele więcej! To swego rodzaju bogactwo, które Bóg składa w nasze ręce, byśmy mogli nim mądrze i umiejętnie dzielić się z bliźnimi.
Plonu swojej pracy nie da się zawłaszczyć tylko dla siebie. Dlaczego? Po pierwsze jest to niemożliwe, po drugie niesprawiedliwe, a po trzecie niebezpieczne.
Dlatego, że plon jest jak piękny zapach, który cieszy nie tylko tego, który go użył, ale i tych, którzy są w jego pobliżu. Dobry plon można osiągnąć tylko we współpracy z innymi, więc niesprawiedliwością byłoby mieć go tylko dla siebie. Wreszcie mądre korzystanie z plonu swojej pracy otwiera „ciasne drzwi” Królestwa Bożego, prowadzące na ucztę zbawionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.