PRZEMIENIAJĄCA ROZMOWA Z JEZUSEM

Poważna rozmowa to poważna sprawa – trzeba się dobrze do niej przygotować. Odpowiednio wybrać miejsce i zaplanować czas. Powierzyć sprawę, siebie i rozmówcę Panu Bogu. Poza tym być szczerym, otwartym na słuchanie, wolnym od blokujących[…]

Kontynuuj czytanie …

CHRZEŚCIJANIN PRZEDSZKOLAKIEM?

CHRZEŚCIJANIN PRZEDSZKOLAKIEM? Kazanie z Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego – 8.05.2016 Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53 Jeśli się nie staniecie przedszkolakami, nie będziecie prawdziwymi chrześcijanami! – zdanie to brzmi jak słowa samego Jezusa, ale słowami Jezusa bynajmniej[…]

Kontynuuj czytanie …

HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ

HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ Kazanie z 3. Niedzieli Wielkanocnej – 10.04.2016 Dz 5,27b-32.40b-41; Ps 30; Ap 5,11-14;  J 21,1-19; Historia lubi się powtarzać, choć oczywiście niekoniecznie w sposób wiernie odzwierciedlający wydarzenia, które kiedyś miały miejsce. Wystarczy[…]

Kontynuuj czytanie …