ON SIĘ NAM DAJE CAŁY

ON SIĘ NAM DAJE CAŁY
Kazanie z Bożego Narodzenia – 25.12.2019

Iz 52,7-10; Hbr 1 1-6; J 1,1-18

„On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu…” Nie są te słowa żadnej z kolęd, które śpiewamy w okresie bożonarodzeniowym. To słowa pieśni eucharystycznej, ale jakże bardzo trafnie ujmujące tajemnicę Bożego Narodzenia. Każde słowo, wyrażone w tym krótkim zdaniu, wydaje się być istotne i brzemienne w treści. Przyjrzyjmy się im dokładniej.

To On, czyli Jezus jest Tym, który obdarowuje, nie my. Jest to całkowity dar z samego siebie: ze swego bóstwa i człowieczeństwa. Zamieszkał tu, czyli na Ziemi, to znaczy w konkretnym miejscu i konkretnym momencie historii ludzkości. Zamieszkał z nami i daje się nam, a nie jakiemuś bliżej nieokreślonemu stworzeniu. Zamieszkał, czyli nie przebył w gościnę, na chwilę, ale na stałe, na zawsze, aż do skończenia świata.
Jeśli mam zamiar uczciwie przeżyc święta narodzenia Jezusa, to powinienem odpowiedziec sobie na pytanie: czy chcę dziś przyjąć dar Jezusa, który pragnie wejść na nowo w moje życie, w moją zwykłą szarą codzienność, moje zabieganie i troski?
A może wolę się zaliczać do tych, o których św. Jan Ewangelista napisał ze smutkiem, że „przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”?
Te pytania nie mogą pozostać bez odpowiedzi!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.