DOŚWIADCZENIE BOŻEJ BLISKOŚCI

Bóg jest zawsze blisko człowieka. Więcej nawet  – w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy (Dz 17,28). Ale nie zawsze odczuwamy Jego bliskość. Częściej raczej wierzymy czy nawet wiemy, że na pewno jest blisko, niż ten fakt[…]

Kontynuuj czytanie …

TROSKA STARSZEGO BRATA

TROSKA STARSZEGO BRATA Kazanie z 3. Niedzieli Wielkiego Postu – 28.02.2016 Wj 3,1-8a. 3-15; Ps 103 (102); 1Kor 10,1-6.10-12; Łk 13, 1-9; Jezus z Ewangelii III Niedzieli Wielkiego Postu wypowiada bardzo mocne słowa: „Jeśli się nie[…]

Kontynuuj czytanie …