KONIEC NOWYM POCZĄTKIEM

KONIEC NOWYM POCZĄTKIEM
Kazanie z  4. Niedzieli Adwentu – 23.12.2018

Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; Łk 1,39-45

Niemal każdy koniec jest zarazem początkiem czegoś nowego, punktem wyjścia do następnego działania. Betlejem stało się początkiem ziemskiej drogi Zbawiciela – Michechasz zapisze: „Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu”. Wcielenie było  początkiem przebóstwiania ludzkiej natury – „utworzyłeś mi ciało (…) oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Zwiastowanie przerodziło się w punkt wyjścia dla drogi Maryi do drugiego człowieka – „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem (…) do domu Zachariasza.

Zakończenie Eucharystii jest także dla nas punktem wyjścia. Stojąc w gotowości, słyszymy słowa błogosławieństwa: „Idźcie w pokoju Chrystusa!” i napełnieni – jak Betlejem, jak ludzka natura, jak serce Maryi – obecnością Boga, Jego Słowem i pokojem idziemy, aby zanieść Tę niezwykłą obecność do innych ludzi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.