W SOCZEWCE DROGI KRZYŻOWEJ

Droga krzyżowa Jezusa jest jak soczewka, która skupia w sobie wydarzenia z całej drogi, która doprowadziła Zbawiciela do tego momentu. Konfrontacja ze złem, doświadczenie bliskości Boga, spotkanie z człowiekiem i jego ograniczeniami, wszechobecny tłum otaczający Mistrza z Nazaretu, to jakby elementy składowe „wyprawy” na Golgotę. Jezus, tak samo jak wcześniej, tak i na drodze swojej zbawczej męki bezwzględnie odnosi zwycięstwo nad złem, w opuszczeniu paradoksalnie doświadcza wyjątkowej bliskości z Ojcem, dalej tych, którzy są na to otwarci, prowadzi do wyzwalającej prawdy i do końca nie pozwala na to, by bezmyślny i złorzeczący tłum nim manipulował – co więcej modli się za tych, którzy go tworzą: „Ojcze, przebacz im bo nie wiedzą co czynią!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.